ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 52 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน