ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน