ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน