ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระวี สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน