ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน