ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน