ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน