ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนดรุณวิทยากร สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน