ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปราสาทตราดฯ สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน