ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน