ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
9 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
10 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน