ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน