ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามระกา สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน