ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน