ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน