ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน