ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตระแบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านระวี สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน