ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน