ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุญโลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน