ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน