ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน