ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน