ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน