ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉันเพล สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน