ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน