ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน