ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน