ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน