ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 8  
13 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 33.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 33.33 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน