ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจรน สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน