ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน