ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน