ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน