ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันตรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน