ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน