ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน