ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน