ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน