ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน