ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจรน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน