ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน