ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน