ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.80 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 57.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 57.20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน