ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.65 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.32 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.92 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน