ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 14 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 12 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน