ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนตางมาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 42 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต 1 20 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน