ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 28 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 28 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 28 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 16 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 16 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 16 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 6 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน