ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน