ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 60.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 1 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 15 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน