ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 42 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน